WhatsApp: 0743-256.230 contact@consilierii.ro

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal

1. Informații generale

Site-ul www.consilierii.ro, administrat de SC TULIP TRADE SRL (operator), Str. Aleea Bucura Nr 1/53, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, prelucrează datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Ne dedicăm cu seriozitate protejării confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectării drepturilor dvs. în ceea ce privește prelucrarea acestor date. În această privință, dorim să vă informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs. personale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată în scopurile precizate și numai cu consimțământul dvs., pentru furnizarea serviciilor și informațiilor solicitate de dvs. sau în temeiul altor baze legale specifice.

În calitate de operator, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vă încurajăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate pentru a fi la curent cu orice schimbări.

Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt prelucrate în condiții de siguranță și securitate, respectându-se principiile de confidențialitate și integritate. Nu vom partaja, vinde sau transfera datele dvs. cu caracter personal către terțe părți fără consimțământul dvs, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior sau în cazul în care suntem obligați de lege.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să exercitați drepturile conferite de legislația în materie de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact disponibile pe site.

Vă mulțumim că ne-ați acordat încrederea și că ați ales să vizitați site-ul nostru. Suntem dedicați protejării vieții private și datelor dumneavoastră, iar transparența în legătură cu prelucrarea acestor date reprezintă un angajament esențial al nostru.

2. Definiții privind protecția datelor cu caracter personal

 1. Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
 3. Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
 4. Sistem de evidență a datelor cu caracter personal: Orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice.
 5. Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 6. Persoane împuternicite de operator: Persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 7. Terț: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.
 8. Destinatar: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.
 9. Date anonime: Date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
 10. Date de tip „adresă de business”: Date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa de e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele de tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal.
 11. Date statistice: Date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite pentru identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare și promovare.
 12. DPO (Responsabilul cu protecția datelor): Este responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).
 13. GDPR: Prescurtarea Regulamentului UE nr. 679/2016, aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățenilor UE.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția confidențialității

Prin intermediul site-ului nostru, respectăm cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Asigurăm administrarea în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate a datelor personale pe care le furnizați despre dumneavoastră sau despre altă persoană.

Atunci când vizitați site-ul nostru web, dezvăluiați anumite informații despre dvs., cum ar fi adresa dvs. IP, ora vizitei, website-ul de proveniență atunci când ați accesat site-ul nostru, etc. La fel ca și alte website-uri, înregistrăm aceste informații pentru a personaliza conținutul și pentru a ne proteja de atacuri externe îndreptate împotriva capacităților tehnologice ale site-ului nostru. De asemenea, urmărim în timp traficul înregistrat pe website și paginile cele mai accesate de către cititorii noștri, în scopul îmbunătățirii conținutului site-ului nostru. Toate aceste date sunt tratate cu respectarea confidențialității și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Scopuri, temeiuri și date prelucrate

Pentru a asigura o experiență eficientă și personalizată pe site-ul nostru, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Secțiunea de contact:
  • Date prelucrate: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, site web (opțional), motivul mesajului.
  • Temei: Prelucrarea datelor pentru această secțiune se bazează pe consimțământul dvs. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu vom putea să vă contactăm.
 2. Consultanță gratuită:
  • Date prelucrate: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, site web (opțional).
  • Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dvs.
 3. Stabilirea unei întâlniri:
  • Date prelucrate: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, site web (opțional).
  • Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dvs.
 4. Postarea unui comentariu:
  • Date prelucrate: nume și adresă de e-mail (date obligatorii), site web (opțional).
  • Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dvs.
 5. Pre-înscriere studenți la practică:
  • Date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresa din buletin, adresă de flotant, localitatea unde vă desfășurați studiile, vârsta, universitatea la care studiați, facultatea și specializarea urmate, nivelul studiilor, anul de studiu, media obținută în semestrul universitar anterior depunerii cererii de înscriere, informații privind proveniența dintr-o comunitate dezavantajată (străin, etnie romă, minoritate, cu dizabilitate, altele).
  • Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dvs.
 6. Constituirea dosarului electronic de înscriere:
  • Date prelucrate: nume și prenume, adresa de domiciliu, locul de reședință, zona, regiunea, număr de telefon, data intrării în operațiune, CNP, date C.I./B.I., vârsta, facultatea și specializarea urmate, universitatea, media, categoria de grup țintă din care faceți parte, ocupația, domeniul de angajare, nivelul de studii, informații privind proveniența dintr-o comunitate dezavantajată (părinte unic, șomer, fără adăpost, străin, etnie romă, minoritate, cu dizabilitate, altele), semnătura și data.
  • Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dvs.

Vă asigurăm că datele dvs. personale vor fi prelucrate cu respectarea confidențialității și în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat anterior retragerii.

5. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare enunțate.

Ștergem datele dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusa de o prevedere legala, pe care le vom șterge în conformitate cu prevederile legale (ex.: datele de facturare în 10 ani, datele din contract pe perioada de valabilitate a contractului cât și pe o perioadă ulterioară, necesară stabilită în nomenclatorul arhivistic)

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele Personale vor putea fi comunicate, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

 • societăți de recuperare creanțe;
 • societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat;
 • furnizori de software și/sau echipamente;
 • autorități publice;
 • instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competențe să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora,
 • furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorilor, ce oferă asistentă în vederea furnizării, activării, instalării, operării, asigurării mentenanței echipamentelor și serviciilor furnizate de oricare dintre Operatori.

Personale în cadrul Uniunii Europene/Zona Economică Europeană se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca și Operatorii. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a Contractului va fi necesar transferul Datelor Personale către destinatari din afara Uniunii Europene/Zona Economică Europeană sau a statelor care nu oferă un grad de protecție adecvat, Operatorii vor solicita respectivilor destinatari să protejeze Datele Personale în conformitate cu cerințele legislației europene și vor fi adăugate în contracte clauze privind transferul de date.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terțe persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

8. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Societatea noastră îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal conform prevederilor legale aflate în vigoare.

În ciuda măsurilor luate pentru protejarea datelor dvs., vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură.

9. Drepturile persoanelor fizice

Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer;
Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizata are dreptul de a solicita portarea datelor între Operatori;
Dreptul de a fi uitat (art.17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul;
Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări;
Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată;
Dreptul de a rectifica Datele( art.16): Persoana vizata poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit;
Dreptul de restricționare a prelucrărilor(art.18) Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date;
Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automata.

10. Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care nu le controlăm. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor site-uri. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile privind sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

11. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privesc toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Date contact responsabil cu protecția datelor:

Telefon: 0743-256-230
Email: contact@consilierii.ro

Va rugam să vă exercitați cu înțelepciune drepturile și să rețineți ca abuzul de solicitări nefondate vă poate atrage răspunderea.

12. Modificări ale politicii

Această politică se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau alte modalității de organizare.

Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Ultima actualizare: 25.05.2022